Peeling, piling czy pilling? Jak prawidłowo napisać peeling po polsku?

28

LIPCA, 2016

Peeling
Piling
Język polski

Dylematy językowe, szczególnie związane z zapożyczeniami (anglicyzmy, makaronizmy etc.), nieustannie przysparzają nam problemów. Niejednokrotnie stanowią przedmiot zawziętej dyskusji w gronie przyjaciół czy rodziny, ponieważ każdy się zna, trochę wie, ale nikt nie jest pewny w stu procentach.

W takich sytuacjach warto poszukać odpowiedzi u autorytetów językowych i w zbiorach zasad gramatycznych, a przede wszystkim otworzyć umysł, ponieważ język żyje i ciągle się zmienia.

Ech, te językowe problemy z anglicyzmami…

Pochodzenia słowa peeling

Słowo „peeling” pochodzi z języka angielskiego. Czasownik „peel” w dosłownym tłumaczeniu oznacza zdzierać, obdzierać, co wiąże się ze złuszczającym działaniem zabiegu. Końcówka „ing” pozwala na utworzenie rzeczownika odczasownikowego (tu: obdzieranie, zdzieranie). Słowo „peeling” stanowi więc zapożyczenie z języka angielskiego.

Co określa się słowem peeling?

Głównie słowem peeling nazywa się zabieg polegający na złuszczaniu naskórka przy użyciu odpowiednich substancji lub urządzeń.

Niejednokrotnie jednak same preparaty, gotowe kosmetyki określane są mianem peelingu.

Dodaj nas do swoich kręgów!

Jak zapisywać poprawnie „peeling”?

Z góry można odrzucić pomysł z zapisywaniem omawianego słowa „pilling”. Podwojenie spółgłoski pojawia się dość często w języku angielskim, ale na pewno nie w tym wypadku. Powyższy zapis jest więc całkowicie nieprawidłowy.

Można by się zastanawiać nad zapisem „piling”. Tak w rzeczywistości wymawia się ten anglicyzm, jest to więc jego pisownia fonetyczna.

Najczęściej spotkać można jednak po prostu „peeling”, co wynika z faktu rozprzestrzeniania się i popularyzacji języka angielskiego i, co za tym idzie, wiedzy dotyczącej prawidłowej pisowni omawianego słowa. Niemniej, obie ostatnie formy są z punktu widzenia ortografii poprawne. To tak jak z nazwiskiem Szekspir i Shakespeare – pełna dowolność, przy jednoczesnym szacunku dla oryginału.